خدمات مجوز نرم افزار

انتشارات نیاز به صورت تخصصی کلیه خدمات زیر را عرضه میکند

1)خدمات ثبت نرم افزار
2)اخذ پروانه انتشار نرم افزار
3)اخذ مجوز انتشار اپلیکیشن موبایل
4)حمایت از مالکیت مادی و معنوی نرم افزار و اپلیکیشن
5)خدمات مشاوره و بازاریابی و فروش نرم افزار و اپلیکیشن

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 021889123347 تماس حاصل فرمایید

ایمیل : niazsoft.co@gmail.com

تایید